Vad är homeopati VAD ÄR HOMEOPATI?


vad är homeopati

Source: https://i1.wp.com/klassiskahomeopater.se/wp-content/uploads/2018/05/10.jpg?fit=800%2C534&ssl=1


Vad är homeopati? - Klassiska Homeopater Homeopatin borde egentligen ha varit bortglömd vi det här laget, eftersom det inte finns en tillstymmelse till belägg från kontrollerade studier för att homeopati skulle ha någon effekt. Homeopatin bygger dessutom på en magisk lära som inte kan fungera enligt de vetenskapliga lagar och regler som vi känner till. Med anledning av VoF:s uppmärksammade homeopati-aktion i Almedalen förra veckan kan det vara intressant att ta upp lite bakgrund om vad homeopati egentligen innebär och hur konstig och verklighetsfrämmande den är. Det är inte frågan om någon vanlig örtmedicin, utan vi talar om ett system av magiskt tänkande som är helt främmande för vetenskap och evidensbaserad medicin. Så för att ge lite mer information för vad som inte homeopati till homeopati så väl följer här nedanför en kort text som jag skrivit för ett annat sammanhang. extremt torr i ansiktet Homeopati, från grekiskans homoios "lika" och pathos "lidande", är ett alternativt medicinalsystem, som skapades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann. Valet av potens när man ordinerar mot en sjukdom beror hur "djupt" man bedömt att sjukdomen ligger. Till exempel är potens 12 en vanlig startpunkt vid akuta.


8 9 10 11 12 13